Share

این انیمیشن به زبان بلوچی که یک زبان محلی در منطقه ما است ساخته شده شده. هر قسمت از انیمیشن که اسپانسر دارد و داستان هر قسمت بر اساس نیاز اسپانسر تنظیم می‌شود. در این قسمت من در کنار مدیریت تیم، من با استفاده از وکتور‌های آماده، پس زمینه‌ی کار را طراحی کردم، کاراکترها را […]

این انیمیشن به زبان بلوچی که یک زبان محلی در منطقه ما است ساخته شده شده. هر قسمت از انیمیشن که اسپانسر دارد و داستان هر قسمت بر اساس نیاز اسپانسر تنظیم می‌شود. در این قسمت من در کنار مدیریت تیم، من با استفاده از وکتور‌های آماده، پس زمینه‌ی کار را طراحی کردم، کاراکترها را با الهام از کاراکترهای داخل اینترنت طراحی کردم و ریگ تمام کاراکتر‌ها را انجام دادم. به عنوان وظیفه‌ی اصلی خود، تمام کار را انیمیت کردم.