انیمیشن شر و در

این انیمیشن به زبان بلوچی که یک زبان محلی در منطقه ما است ساخته شده شده. هر قسمت از انیمیشن که اسپانسر دارد و داستان هر قسمت بر اساس نیاز اسپانسر تنظیم می‌شود. در این قسمت من در کنار مدیریت

انیمیشن شر و در

قسمت اول انیمیشن سریالی شر و در